Nyheter

2013-12-21  Schackkultur nr 45 är nu tryckt och kommer att skickas ut till medlemmarna efter jul.

2013-12-21  Ett ganska "långvarigt" projekt har nyligen slutförts. En poster med de första hundra årens (1911-2010) 62 stockholmsmästare har tryckts och ramats in och finns att beskåda på Stockholms Schacksalonger.

2014-02-02 Verksamhetsberättelsen för 2013 (att läggas fram på det kommande årsmötet).

2014-02-04 SKS årsmöte hålls på Schacksalongerna kl 19.15 den 13 feb.

2014-03-05 Schackhistoria i form av filmer från programmet Mitt i Schack finns nu uppagda på hemsidan (egen undersida) och fler filmer kommer att läggas upp så småningom.

2014-03-17 Protokoll från SKS årsmöte 2014.

2014-03-08 Nästa styrelsemöte hålls 10 september då Schackkultur nr 47 ska diskuteras och framtida schackhistorieströvtåg i TfS av Peter Holmgren.

2017-06-21 Nästa styrelsemöte hålls 13 juli i samband med Schack-SM. Vi planerar då att ha Schackkultur nr 58 färdig för distribution. En schackhistorisk quiz kommer att finnas under SM. Det förra mötet hölls i Täby i samband med årsmötet den 5 april 2017.

2017-10-25 Nu planerar vi nästa styrelsemöte till slutet av november. Vid julimötet presenterades bl.a. nyheter från Schackakademin och den nya SKS-roll-up som fick göra premiär vid Schack-SM och har sedan dess funnits i Lund vid Cellavision Cup och vid det allsvenska sammandraget den gångna helgen.

2018-10-09 lite nytt material upplagt på hemsidan. Årsmötesprotokollet från 2018-02-28 finns här. Schackkultur nr 62 är under utarbetande.

2019-02-27 hölls årsmöte på Stockholms Schacksalonger

2019-12-30 hölls styrelsemöte i samband med Rilton Cup

2020-02-26 hölls styrelsemöte och årsmöte på Stockholms Schacksalonger

2021-01-27 hölls styrelsemöte och årsmöte på Stockholms Schacksalonger

2022-02-23 hölls styrelsemöte och årsmöte på Stockholms Schacksalonger

2022-07-02 SKS ordnade schackhistorisk kväll under Schack-SM med bl.a. föredrag av Axel Smith om Rolf Martens och den nya boken om honom

2023-02-23 hölls styrelsemöte plus årsmöte på Stockholms Schacksalonger

2023-10-18 hölls öppet styrelsemöte på Stockholms Schacksalonger (med 8 närvarande)